Ukua Jangko dalam Adat Minangkabau

Oleh : Riny Yunita

Yang dimaksud Ukua Jangko dalam Adat Minangkabau adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi ukuran (ukua) dan hinggaan (jangko) yang harus diamalkan oleh setiap individu di Minangkabau. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1. Nak luruih rantangkan tali (supaya lurus rentangkan tali)
Supayo jan manyimpang luruih manantang barih adat. Mahukum adia bakato bana, mamaek tantang barih, mangarek tantang ukua. Maksudnya dalam menjalani kehidupan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Nak tinggi naikkan budi (supaya tinggi naikkan budi)
Mancari jalan kabanaran supayao jan kalangkahan, tagak jan tasundak, malenggang indak tapampeh, batutua lunak lambuik, lamak bak santan jo tangguli, suatu karajo nak lalu salasai sajo. Maksudnya bergaul dengan baik sesama manusia, yang tua dihormati, yang kecil dikasihi sama besar saling menyegani, menjunjung tinggi budi pekerti.

3. Nak haluih baso jo basi (supaya halus berbasa basi)
Jan barundiang basikasek, jan bakato basikasa, jan bataratak bakato siang, mahariak mahantam tanah, jan babana ka pangka langan, usah bautak ka ampu kaki. Pandai maagak maagiahkan, budi baik baso katuju, muluk manih kucindan murah. Maksudnya hindari perkataan kasar dan menyakitkan berkatalah dengan sopan dan santun penuh dengan keramahtamahan.

4. Nak elok lapangkan hati (supaya baik lapangkan hati)
Nak dapek suluah nan tarang pakaikan saba jo ridha. Maksudnya kebaikan dalam hidup bersumber dari kebaikan dalam hati.

5. Nak taguah paham dikunci (supaya teguh paham dikunci)
Jan taruah bak katidiang, jan baserak bak anjalai, kok ado rundiang banan batin, patuik baduo jan batigo, nak jan lahia didanga urang. Maksudnya teguh pendirian, selalu menyimpan rahasia yang patut dirahasiakan, bertindak dan berbuat penuh perhitungan dan kebijaksanaan.

6. Nak mulie tapati janji (supaya mulia tepati janji)
Kato nan bana ka dipacik, walau bak mano sangkuik pauik, asa indak mahambek bana, namun janji batapati juo. Kalau ingin menjadi mulia dan dimuliakan orang, selalulah untuk menepati janji yang telah diucapkan.

7. Nak labo bueklah rugi (ingin mendapat keuntungan ada yang dikorbankan)
Namuah bapokok babalanjo, namuah bajariah bausaho, marugi dahulu, pokok banyak labo saketek, dek ujuik yakin, lamo lambek tacapai juo. Maksudnya adalah untuk mendapat keuntungan yang diinginkan harus ada yang dikorbankan atau diinvestasikn terlebih dahulu.

8. Nak kayo kuat mencari (supaya kaya kuat berusaha)
Asa lai angok-angok ikan, asa lai jiwo-jiwo patuan , nan tidak dicari juo. Maksudnya adalah untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan harus berusaha dengan gigih.

Itulah ketentuan-ketentuan adat yang harus diamalkan dalam menjalankan kehidupan di Minangkabau untuk mencapai kualitas hidup yang baik.

Sumber : http://rinyyunita.wordpress.com/2008/05/12/ukua-jangko-dalam-adat-minangkabau/#comment-74

Advertisements

~ by Is Sikumbang on May 16, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: